Informator Dobrych Praktyk

Równość w pracy się opłaca – sprawdź jak robią to inni.

Wydawnictwo projektu będzie prezentacją śląskich przedsiębiorstw, których działalność, w zakresie stosowania polityki równych szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, może stanowić inspirację dla innych firm chcących podjąć prorównościowe rozwiązania w swoich organizacjach. Chcemy zaprosić do współpracy te przedsiębiorstwa, które propagując równouprawnienie dbają o atmosferę szacunku i otwartości w miejscu pracy, zapobiegają dyskryminacji i stwarzają jednakowe szanse rozwoju i samorealizacji, tworząc w ten sposób środowisko pracy wolne od dyskryminacji ze względu na płeć.

Na łamach informatora zaprezentuje się 20 firm z sektora MŚP, dla których udział w naszym przedsięwzięciu będzie okazją do przedstawienia swojej działalności. Spośród firm zaprezentowanych w Informatorze zostanie wybrana jedna, która otrzyma tytuł Firmy równych praw. Uroczyste nagrodzenie wybranego przedsiębiorstwa nastąpi w trakcie konferencji podsumowującej projekt, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej, czołowi przedsiębiorcy oraz media.

Jeżeli w swojej działalności biznesowej kierują się Państwo zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn, dbają o równy rozwój zawodowy zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz pomagają kobietom łączyć obowiązki rodzicielskie z pracowniczymi – zapraszamy do zaprezentowania się na łamach naszego informatora. Równość w pracy się opłaca – sprawdź jak robią to inni.