NASZE STRONY WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIES

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce cookies.


| Ochrona danych osobowych


06 listopada 2015 roku

Zapraszamy na szkolenie "ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM ZA ROK 2015"Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM ZA ROK 2015", które odbędzie się w Gliwicach dnia 17 listopada 2015r., o godzinie 09:00.

 

Prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres mailowy organizator@riph.com.pl do dnia 10 listopada 2015r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Harmonogram niezbędnych czynności
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów - metody i terminy
3. Sporządzenie sprawozdania finansowego

 •  Elementy sprawozdania finansowego
 •  Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
 •  Wymogi formalne

4. Bilans

 •  Kiedy forma uproszczona
 •  Metody i terminy inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ich wycena
 •  Wycena pozycji bilansowych w walutach obcych
 •  Przykład sporządzenia bilansu

5. Rachunek zysków i strat

 •  Wariant porównawczy
 •  Wariant kalkulacyjny
 •  Wspólne dla dwóch wersji rachunku zysków i strat
 •  Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat

6. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych

 •  Działalność operacyjną
 •  Działalność inwestycyjną
 •  Działalność finansową
 •  Specyficzne zasady i problemy przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych
 •  Przykład sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych

7. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym

 •  Przykład sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym

8. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień
9. Jednostki zobowiązane do badania sprawozdania finansowego

 •  Warunki powodujące obowiązek badania
 •  Cel badania sprawozdania finansowego
 •  Wybór podmiotu uprawnionego do badania

10. Kontrakty długoterminowe

 •  Ustalenie przychodów
 •  Ustalenie kosztów
 •  Przykład obliczenia kontraktu długoterminowego w wariancie bilansowym i podatkowym

11. Leasing

 •  Leasing w ujęciu podatkowym
 •  Leasing w ujęciu bilansowym
 •  Przekształcenie w księgach rachunkowych leasingu operacyjnego w leasing finansowy

12. Podatki odroczone

 •  Ujemne różnice przejściowe
 •  Aktywa z tytułu podatku odroczonego
 •  Dodatnie różnice przejściowe
 •  Rezerwy z tytułu podatku odroczonego
 •  Wartość bilansowa i podatkowa aktywów oraz pasywów
 •  Przykład obliczenia bieżącego oraz odroczonego podatku dochodowego

13. Fakultatywne metody wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację w sprawozdaniu finansowym na przykładzie metod rozchodu zapasów


 

 

Pliki do pobrania
Zaproszenie
Karta zgłoszenia
Program szkolenia