NASZE STRONY WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIES

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce cookies.


| Ochrona danych osobowych


25 maja 2018 roku

RODOSPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ  RIPH w Gliwicach, Zwycięstwa 36, zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Zapisy ogólne

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez  RIPH w Gliwicach mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie RIPH w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

RIPH w Gliwicach nie przetwarza danych osobowych się w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Dane nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony.

RIPH nie powołała Inspektora ochrony danych. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: tel. 32 231 99 79

RIPH w Gliwicach informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych, z którymi kontaktujemy się drogą teleinformatyczną, informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Członkowie RIPH

RIPH w Gliwicach informuje, że przetwarza dane osobowe swoich członków lub kandydatów na członków i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO.  W zakresie realizacji przepisów prawa, np. rozliczenia składek członkowskich  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 pkt.1 lit. c) RODO.

Zakres przetwarzanych danych jest niezbędny dla umożliwienia prawidłowej współpracy z RIPH
i wynika z treści deklaracji członkowskiej.

Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana.

Nie udzielenie zgody na pozostanie członkiem RIPH lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości pozostania członkiem RIPH i na czynne branie udziału w pracach RIPH, szczególnie tych wspomagających członków RIPH.

Nie udzielenie zgód marketingowych lub ich odwołanie  wiązać się będzie z brakiem otrzymywania informacji na temat ważnych wydarzeń gospodarczych, szkoleń itp.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pozostali członkowie RIPH, współpracujące firmy lub organizacje, oferenci usług, wszelkie instytucje wynikające z przepisów prawa, a także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż 5 lat od rezygnacji z członkostwa w RIPH w Gliwicach.

Inne osoby wskazane przez Członków RIPH do kontaktu z RIPH

RIPH w Gliwicach informuje, że przetwarza dane osobowe osób wskazanych w deklaracjach członkowskich RIPH, a nie podpisujących tych deklaracji, jako osób kontaktowych w sprawach członkostwa w RIPH. RIPH jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. f) RODO.  Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres lub telefon do kontaktu.

Dane zostały zebrane od członka RIPH. Kategoria danych: dane zwykłe.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pozostali członkowie RIPH, współpracujące firmy lub organizacje, oferenci usług, wszelkie instytucje wynikające z przepisów prawa, a także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania osoby, jako osoby kontaktowej przez członka RIPH, jednakże nie dłużej niż 5 lat od rezygnacji z członkostwa w RIPH w Gliwicach.

Klienci i kontrahenci RIPH

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w RIPH w Gliwicach w celach związanych:

  • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO
  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy  danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.

Informujemy, że zbieramy także Państwa dane osobowe pozyskane z oficjalnych i publicznie dostępnych źródeł lub z wizytówek na podstawie art.6 ust.1 lit.f) w celu realizacji uzasadnionego interesu RIPH w Gliwicach, w tym zaproszenia na bezpłatne spotkania konsultingowe, zaproszenia do udziału w szkoleniach, zaproszenia na inne zdarzenia gospodarcze i organizowane  lub współorganizowane przez RIPH imprezy. Zapraszamy także na imprezy organizowane przez naszych partnerów. W każdym momencie mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec takiego sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych na adres: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, email: sekretariat@riph.com.pl

Zakres przetwarzanych danych osobowych, to imię, nazwisko lub nazwa oraz adres mailowy, adres korespondencyjny i telefon.

Odbiorcami  danych mogą być firmy obsługujące systemy informatyczne, firmy szkoleniowe, firmy partnerskie, a także podmioty realizujące usługi o których Państwa powiadamiamy .

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu.

Dane związane z prowadzeniem firmy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w RIPH w Gliwicach w celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit.f), tj. w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Odbiorcy  danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

Pracownicy i stażyści/praktykanci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w RIPH w Gliwicach w celach:

  • związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy i innych umów dodatkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, socjalne) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) .

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.

Odbiorcy  danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przez 10 lat od momentu ustania innej zawartej z pracownikiem umowy i przez okres 5 lat w pozostałym zakresie.

Czas przetwarzania danych osobowych stażystów/praktykantów wynosi 1 rok od zakończenia stażu/praktyki.