NASZE STRONY WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIES

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce cookies.


| Ochrona danych osobowych


28 listopada 2018 roku

§ Nowy wymóg formalny pozwuSzanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z cyklem artykułów naszego członka KLG Kancelaria z Gliwic.

KLG Kancelaria zaprezentuje zmiany w zakresie wymogów formalnych pozwu o zasądzenie roszczenia. Wskaże ponadto cele nowej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz szczegóły nowelizacji dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułami o tematyce ochrony danych osobowych oraz zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej, opublikowanym na blogu. Zapraszamy do lektury!

§ Obowiązek wskazania daty wymagalności

Na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, od dnia 9 lipca 2018 r. pozew, poza spełnieniem dotychczasowych warunków formalnych, powinien zawierać oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o jego zasądzenie. Podstawą nowej regulacji jest art. 187 §1 pkt 1(1) KPC

Skutki:

§ Wezwanie do uzupełnienia braków

Skutki niezachowania wymogów formalnych określone w art. 130 §1 KPC nie uległy zmianie. Wobec powyższego niewskazanie daty wymagalności roszczenia powodować będzie wezwanie strony do poprawienia bądź uzupełnienia pozwu o datę wymagalności roszczenia pod rygorem zwrócenia pisma. Z punktu widzenia możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem data jego wymagalności jest kluczowa, możliwe bowiem będzie dokonanie wstępnej weryfikacji upływu terminu przedawnienia, a co za tym idzie podjęcie decyzji o nadaniu sprawie biegu.

§ Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Nowość w polskim porządku prawnym – ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. stanowi transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (tzw. dyrektywa NIS). Zadaniem nowej regulacji jest utworzenie w Polsce systemu wdrażającego skuteczne metody zabezpieczeń, przekazywanie informacji o tzw. incydentach w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ocena ryzyka związanego z zaistnieniem nieprawidłowości.  Ustawa weszła w życie w dniu 28.08.2018r

§ Uczestnicy systemu

W nowym systemie cyberbezpieczeństwa aktywny udział wezmą przede wszystkim operatorzy usług kluczowych, a w szczególności największe banki, przewoźnicy, jednostki medyczne i inne podmioty współtworzące cyfrową infrastrukturę. Ustawa przewiduje multiplikację wymagań dotyczących podmiotów funkcjonujących stale w cyberprzestrzeni oraz zrównanie sytuacji prawnej jednostek objętych prawem unijnym. Ponadto Ustawa ma na celu koordynację działań prewencyjnych w zakresie ataków cybernetycznych na poziomie krajowym. Nowe przepisy przewidują utworzenie Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego przez jednostki centralne. Ustawa o krajowym systemie cybezpezpieczeństwa ma na celu kompleksową regulację sposobu postępowania w przypadku „incydentu” czyli – w rozumieniu Ustawy – zdarzenia mającego lub mogącego mieć negatywny wpływ na cyberbezpieczeństwo.

§ Tajemnica przedsiębiorstwa - nowelizacja

Nowelizacja Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma na celu dostosowanie krajowych regulacji do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Zmiany w art. 11 ust. 2 wprowadzają nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, która w nowym brzmieniu oznaczać ma informacje techniczne, technologiczne czy też organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające gospodarczą wartość i nie są powszechnie znane lub podjęto co do nich działania zmierzające do utrzymania ich w poufności. Pozyskiwanie, wykorzystanie oraz ujawnienie takich informacji bez zgody uprawnionego lub w wyniku działań nieuprawnionych stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy. Dzięki nowym rozwiązaniom uczestnicy rynku europejskiego korzystać będą z ujednoliconej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

http://blog.klgkancelaria.pl/