NASZE STRONY WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIES

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej polityce cookies.


| Ochrona danych osobowych


Oferty technologii innowacyjnych

NOWOCZESNE BADANIA W AKREDYTOWANYCH LABORATORIACH
Instytut Techniki Górniczej KOMAG


 
Instytut Techniki Górniczej KOMAG oferuje usługi akredytowanych laboratoriów, zapewniając niezależne, bezstronne i rzetelne wykonywanie badań dzięki wdrożonym systemom zarządzania jakością, zgodnym z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratorium Badań

Laboratorium Badań posiada akredytację Polskiego Centrum Akredy-tacji Nr AB 039, która obejmuje badania:
 • sekcji obudowy zmechanizowanej wg normy PN-EN 1804-1+A1:2010,
 • hydraulicznych elementów wykonawczych wg normy PN-EN 1804-2+A1:2010,
 • zaworów hydraulicznych wg normy PN-EN 1804-3+A1:2010,
 • szczelności i wytrzymałości przewodów hydraulicznych wg normy PN-EN ISO 1402: 2010 i PN-G-32010:1997,
 • hydraulicznych rurociągów przesyłowych, ich elementów i armatury wg normy PN-G-44001: 1998,
 • stojaków ciernych wg normy PN-G-15533: 1997,
 • strzemion wg normy PN-87/G-15000/10 oraz PN-G-15000-11:1991,
 • rozpór stalowych wg normy PN-G-15000-7: 1996,
 • siatek okładzinowych wg normy PN-G-15050: 1996,
 • pomiary wielkości mechanicznych wg procedury badawczej PB-DLB2/09.

Stanowisko do badań sekcji obudowy zmechanizowanej

 

Laboratorium Badań Stosowanych

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 665 w zakresiestałym i elastycznym, obejmującą m. in. badania i pomiary:
 • parametrów akustycznych,
 • parametrów wibracyjnych,
 • temperatur,
 • wielkości elektrycznych,
 • wielkości elektrostatycznych,
 • wielkości mechanicznych,
 • wielkości geometrycznych,
 • iskrobezpieczeństwa obwodów,
 • środowiskowe i testy klimatyczne,
 • stopnia ochrony IP,
 • struktury geometrycznej powierzchni,
 • starzenia elastomerów,
 • napędów elektrycznych,
 • układów hydraulicznych, pneumatycznych i mechanicznych,
 • przebiegów szybkozmiennych i czasów zadziałania,
 • natężenia oświetlenia,
 • odbiorcze maszyn i urządzeń pod kątem certyfikacji,
 • urządzeń elektronicznych w zakresie szoku termicznego.

 

Komora klimatyczna 

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 910 w zakresie stałym i elastycznym.

Stały zakres akredytacji Laboratorium obejmuje badania:
 • wyrobów metalowych oraz powłok ochronnych w zakresie: składu chemicznego, grubości, twardości, chropowatości, odporności na korozję oraz identyfikacji wad powierzchniowych i wewnętrznych,
 • nieniszczących złączy spawanych,
 • właściwości mechanicznych artykułów dziecięcych,
 • bezpieczeństwa zabawek elektrycznych, bezpieczeństwa wyposażenia placów zabaw oraz nawierzchni,
 • zawartości kadmu, barwników, formaldehydu i związków lotnych w wyrobach, w tym artykułach dla dzieci,
 • migracji monomerów, plastyfikatorów, przeciwutleniaczy, MBT oraz bisfenolu A z artykułów dla dzieci,
 • wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie migracji globalnej i zawartości formaldehydu,
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, sześciowartościowego chromu i rtęci oraz polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych(PBDE),
 • wyrobów tekstylnych i skórzanych oraz środków suszących w zakresie zawartości fumaranu dimetylu.
Elastyczny zakres akredytacji Laboratorium obejmuje badania:
 • właściwości mechanicznych i fizycznych oraz palności zabawek na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2009/48/WE,
 • migracji pierwiastków z artykułów dla dzieci, w tym zabawek,
 • zawartości ftalanów w artykułach dziecięcych, w tym zabawkach oraz wyrobach z tworzyw sztucznych,
 • obecności i zawartości amin aromatycznych oraz barwników azowych w artykułach dziecięcych, w tym zabawkach i wyrobach tekstylnych oraz składu chemicznego wyrobów stalowych i żeliwnych.
W zakresie elastycznym oferuje również analizy właściwości fizyko-chemicznych odpadów przemysłowych, w tym odpadów górniczych, pod kątem możliwości wykorzystania ich jako produktu energetycznego i kruszywa pod budowę dróg oraz określenia wpływu na środowisko.

Stanowisko do badańskładu chemicznego


KONTAKT:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37
tel.: 32 2374 100, e-mail: info@komag.eu
www.komag.eu